Přepínače

BRC Elegant 52 je určen pro systém BLITZ (3-polohy)přepínač
Poloha levá BENZÍN(červená LED levá)
Střední poloha (automat) po zvednutí otáček- přepnutí do PLYN(oranž. Zelená LED levá
Poloha pravá PLYN (zelená LED levá)
Prává LED červená-rezerva(pokud je zapojená)