Přimazávání

Neexistuje oficiální seznam vozidel které vyžadují použití přimazávání ventilů. LPG je suché hořlavé palivo, které, na rozdíl od benzinu, neobsahuje přísady ke snižování opotřebení. Vstupuje do spalovací komory jako plyn s vyšším oktanovým číslem (112), což vede k vyšším spalovacím teplotám. Zařízení k přimazávání montujeme do vozidel Opel a Ford a na přání zákazníků.

 

Spotřeba přimazávání Flash Lube, nebo VAP Saver je 10-12 kapek za minutu ve volnoběhu. V praxi to znamená, že 1/2 litrová nádobka vydrží cca 8 - 12000 km podle stylu a charakteru jízdy. 1 litr přimazávací směsi stojí u naši firmy 385 Kč.
  

Oxidy dusíku vznikají oxidací vzdušného dusíku dodávaného do válce motoru společně s kyslíkem potřebným pro oxidaci paliva. Emise oxidů dusíku jsou silně závislé na teplotě ve spalovacím prostoru. Z hlediska vztahu energetických a emisních parametrů motoru je ovšem významná skutečnost, že emise oxidů dusíku je zvyšována prakticky všemi opatřeními, které vedou k dobré energetické účinnosti motoru.
Zvyšování předstihu zážehu způsobuje zejména zvýšení koncentrace NOX v celém rozsahu charakteristiky a posunutí maxima koncentrace této složky směrem k vyšším hodnotám součinitele přebytku vzduchu.
Při pohonu na LPG se prodlužuje životnost motorového oleje, který si - na rozdíl od působení tradičních paliv - lépe a déle udržuje potřebné vlastnosti. V motoru se nevytvářejí karbonové usazeniny, čímž se jeho životnost prodlužuje. Plynový pohon produkuje čistší výfukové plyny. Motor nevylučuje dým, prach, saze, oxidy síry, olovo a jiné látky, jako benzin či nafta, a vytváří méně oxidu uhelnatého a nespalitelných uhlovodíků.
Použití LPG pro pohon motorových vozidel má pozitivní vliv na složení výfukových plynů. Množství CO, NOX a CnHm je nižší až o polovinu v porovnání s benzínem.